جدول سایزینگ لوله کشی گاز

جدول سایزینگ لوله کشی گاز

جدول سایزینگ لوله کشی گاز

جدول لوله کشی گاز :

اساس کار در جدول لوله کشی گاز، بر مبنای دورترین نقطه مصرف می باشد.

شما باید دورترین نقطه مصرف گاز یا دورترین مصرف کننده گاز در ساختمان را پیدا کنید. دورترین نقطه مصرف گاز، دورترین واحد ساختمان  نسبت به رگلاتور نصب شده در خیابان، در نظر گرفته می شود .

به طور مثال اگر دارای یک ساختمان ۵ طبقه می باشید، مصرف کننده ای که در طبقه پنجم و از همه مصرف کننده ها نسبت به ورودی ساختمان، دور تر  می باشد، به نام دورترین نقطه مصرف گاز خوانده می شود.

طول لوله‌ای که نیاز است از محل رگلاتور و انواع کنتور گاز عبور کرده و به آخرین مصرف کننده برسد، با فاکتور دورترین نقطه این ساختمان تعیین می گردد.

با داشتن دورترین نقطه مصرف از ساختمان، می توانید در جدول لوله کشی گاز زیر بیابید که هر سایز لوله، گنجایش چه حجمی از خروجی گاز را دارد.

دورترین نقطه مصرف ( متر )
۱/۲ in
۳/۴ in
۱ in
۱ ۱/۴ in
۱ ۱/۲ in
۲ in
۲ ۱/۲ in
۳ in
۴ in
۲ متر۵.۹۱۲.۳۲۳.۳۰۴۷.۹۰۷۲.۰۰۱۳۸.۳۰۲۲۰.۰۰۳۹۰.۷۰۸۰۱.۹۰
۴ متر۴.۰۰۸.۵۱۶.۰۰۳۲.۹۰۴۹.۴۰۹۵.۱۰۱۵۱.۲۰۲۶۸.۵۰۵۵۱.۱۰
۶ متر۳.۲۶.۸۱۲.۹۰۲۶.۴۰۳۹.۷۰۷۶.۴۰۱۲۱.۵۰۲۱۵.۷۰۴۴۲.۸۰
۸ متر۲.۸۵.۸۱۱.۰۰۲۲.۶۰۳۴.۰۰۶۵.۴۰۱۰۴.۰۰۱۸۴.۷۰۳۷۹.۱۰
۱۰ متر۲.۴۵.۰۰۹.۶۱۹.۷۰۲۹.۶۰۵۶.۹۰۹۰.۴۰۱۶۰.۶۰۳۲۹.۷۰
۱۲ متر۲.۲۴.۷۸.۸۱۸.۱۰۲۷.۳۰۵۲.۵۰۸۳.۴۰۱۴۸.۲۰۳۰۴.۳۰
۱۴ متر۲.۰۰۴.۳۸.۱۱۶.۷۰۲۵.۰۰۴۸.۲۰۷۶.۶۰۱۳۶.۱۰۲۷۹.۴۰
۱۶ متر۱.۹۴.۰۰۷.۵۱۵.۵۰۲۳.۳۰۴۴.۸۰۷۱.۳۰۱۲۶.۷۰۲۶۰.۰۰
۱۸ متر۱.۸۳.۷۷.۱۱۴.۶۰۲۱.۹۰۴۲.۲۰۶۷.۱۰۱۱۹.۳۰۲۴۴.۸۰
۲۰ متر۱.۷۳.۵۶.۷۱۳.۸۰۲۰.۷۰۳۹.۸۰۶۳.۳۰۱۱۲.۵۰۲۳۱.۰۰
۲۲ متر۱.۶۳.۳۶.۳۱۳.۱۰۱۹.۶۰۳۷.۸۰۶۰.۱۰۱۰۶.۸۰۲۱۹.۲۰
۲۴ متر۱.۵۳.۲۶.۱۱۲.۵۰۱۸.۷۰۳۶.۱۰۵۷.۴۰۱۰۱.۹۰۲۰۹.۲۰
۲۶ متر۱.۴۳.۱۵.۸۱۲۱۸.۰۰۳۴.۶۰۵۵.۱۰۹۷.۹۰۲۰۰.۹۰
۲۸ متر۱.۴۲.۹۵.۵۱۱.۴۰۱۷.۲۰۳۳.۱۰۵۲.۶۰۹۳.۶۰۱۹۱.۰۰
۳۰ متر۱.۳۲.۸۵.۳۱۱۱۶.۶۰۳۱.۹۰۵۰.۸۰۹۰.۲۰۱۸۵.۱۰
۳۵ متر۱.۲۲.۶۴.۹۱۰.۲۱۵.۳۰۲۹.۴۰۴۶.۸۰۸۳.۱۰۱۷۰.۶۰
۴۰ متر۱.۱۲.۴۴.۶۹.۴۱۴.۱۰۲۷.۱۰۴۳.۳۰۷۶.۹۰۱۵۷.۹۰
۴۵ متر۱.۱۲.۲۴.۳۸.۸۱۳.۳۰۲۵.۵۰۴۰.۶۰۷۲.۲۰۱۴۸.۱۰
۵۰ متر۱.۰۰۲.۱۴.۱۸.۴۰۱۲.۶۰۲۴.۳۰۳۸.۶۰۶۸.۷۰۱۴۱.۰۰
۵۵ متر۰.۹۹۲.۰۰۳.۹۸۱۲.۰۰۲۳.۱۰۳۶.۷۰۶۵.۲۰۱۳۳.۹۰
۶۰ متر۰.۹۴۱.۹۳.۷۷.۶۰۱۱.۵۰۲۲.۱۰۳۵.۱۰۶۲.۴۰۱۲۸.۱۰
۷۰ متر۰.۸۵۱.۸۰۳.۳۰۶.۹۱۰.۴۰۲۰.۰۰۳۱.۸۰۵۶.۵۰۱۱۶.۱۰
۸۰ متر۰.۸۰۱.۶۰۳.۱۰۶.۵۰۹.۷۰۱۸.۸۰۲۹.۸۰۵۳.۱۰۱۰۸.۹۰
۹۰ متر۰.۷۵۱.۵۰۲.۹۰۶.۱۰۹.۱۰۱۷.۶۰۲۸.۰۰۴۹.۷۰۱۰۲.۰۰
۱۰۰ متر۰.۷۱۱.۴۰۲.۸۰۵.۷۰۸.۶۰۱۶.۶۰۲۶.۴۰۴۷.۰۰۹۶.۵۰
۱۲۰ متر۰.۶۴۱.۲۰۲.۵۰۵.۲۰۷.۸۰۱۵.۰۰۲۳.۹۰۴۲.۵۰۸۷.۳۰
۱۵۰ متر۰.۵۷۱.۲۰۲.۲۰۴.۶۰۶.۹۰۱۳.۳۰۲۱.۲۰۳۷.۷۰۷۷.۵۰
۲۰۰ متر۰.۴۹۱.۰۰۱.۹۰۳.۹۰۵.۹۰۱۱.۴۰۱۸.۱۰۳۲.۲۰۶۶.۲۰
۲۵۰ متر۰.۴۳۰.۹۱۱.۷۰۳.۵۰۵.۲۰۱۰.۱۰۱۶.۱۰۲۸.۶۰۵۸.۸۰
۳۰۰ متر۰.۳۹۰.۸۲۱.۵۳.۱۴.۷۹.۲۱۴.۶۲۵.۹۵۳.۲

دانلود عکس جدول لوله کشی گاز ( جدول سایزینگ گاز )

جدول مصرف گاز خانگی :

برای محاسبه باید به جدول مصرف گاز خانگی نیز دسترسی داشته باشید. به طور مثال هر اجاق گاز ۰.۷ متر مکعب در ساعت مصرف دارد. یا هر پلوپز ۰.۳ متر مکعب مصرف دارد. با داشتن این مصارف می‌توانید سایز لوله هر مصرف‌کننده و هر رایزر را بیابید.

جدول محاسبه مصرف گاز خانگی

مصرف کنندهمیزان مصرف (متر مکعب در ساعت )
اجاق گاز Gc۰/۷
پلوپز Rc۰/۳
پکیج واحدهای زیر ۱۰۰ متر۲/۵
پکیج واحدهای بالای ۱۰۰ متر۳/۵
آب گرم کن زمینی۱
آب گرم کن دیواری۲/۵
موتورخانه برای هر ۱۰۰ متر تحت گرمایش۱/۵

نمونه محاسبات انتخاب و تعیین اندازه قطر لوله گاز :

برای آشنایی بیشتر با نحوه محاسبه سایز لوله گاز، می توانید فایل پی دی اف زیر را دانلود و مطالعه نمایید.

دانلود فایل پی دی اف نمونه محاسبات انتخاب و تعیین اندازه قطر لوله گاز

نکات نقشه لوله کشی گاز ساختمان:

  • در نقشه های لوله کشی گاز باید قطر دودکش ها و محل پنجره ها تعیین گردد.
  • کروکی آدرس و نیز مساحت زیربنای ساختمان در نقشه لحاظ گردد.
  • جهت شمال و جنوب مشخص گردد.
  • نقشه معماری واقعی تهیه فرموده و روی آن پیاده سازی فرمایید.
  • از استفاده نقشه های غیر مصوب که بعداً تغییر خواهد کرد، پرهیز نمایید .
  • نقشه باید با مقیاس یک به صد تهیه گردد .
  • نقشه روی کاغذ A3 ارائه گردد.

یکی از مهمترین ارکان تاسیسات در ساختمان مسکونی، لوله کشی گاز توکار می باشد .  هرگونه کوتاهی در اجرای درست لوله کشی گاز ساختمان می‌تواند منجر به نشتی و انفجار یا خفگی گردد.

 

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

جهت دسترسی به حساب کاربری خود وارد شوید