منابع آزمون و استاندارد ها

منابع آزمون و استاندارد ها

ابعاد زانو شعاع بلند
ابعاد زانویی 180 درجه شعاع بلند
ابعاد زانویی شعاع کوتاه
ابعاد زانویی 180 درجه شعاد کوتاه
ابعاد سراهی و چهارراهی مساوی
ابعاد سراهی و چهارراهی تبدیلی (1)
ابعاد سراهی و چهارراهی تبدیلی (2)
ابعاد درپوش (کپ)
ابعاد و استاندارد تبدیل ها (1)
ابعاد و استاندارد تبدیل ها (2)
الزامات کششی
آزمون ضربه
جوشکاری پخ ها و ریشه
رواداری ها (2)
رواداری ها (1)
۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

جهت دسترسی به حساب کاربری خود وارد شوید